حوزه های فعالیت شرکت:

 • سازماندهي و طبقه‌بندي مشاغل و نيروي انساني:
  • مطالعات و طراحي ساختار سازماني
  • مشاوره در زمينه سيستمهاي حقوق و دستمزد و نظام‌های پرداخت
  • تهيه واجراي طرح هاي طبقه بندي مشاغل
  • پياده سازي نظام هاي ارزشيابي كاركنان
  • تهيه آئين نامه ها و نظامهاي اداري و پرسنلي
  • مدیریت عملکرد منابع انسانی، ارزیابی رضایت کارکنان و رضایت شغلی
  • غنی سازی مشاغل و چرخش شغلی
  • تدوین شرایط احراز و استانداردهای دانش و مهارت تخصصی مشاغل

 

 • بررسی شایستگی، استعدادیابی و توسعه سرمایه های انسانی:
  • شناسایی مشاغل کلیدی سازمان
  • مدیریت استعداد شامل:
   • تدوین مدل و مولفه های شایستگی
   • طراحی مدلی برای ارزیابی شایستگی های کارکنان
   • طراحی مدلی برای ارزیابی شایستگی های مشاغل سازمان
   • تطبیق شایستگی های فردی با مشاغل سازمانی

 

 • طراحی نظام جامع منابع انسانی
  • پیاده سازی تعالی منابع انسانی برمبنای مدل ۳۴۰۰۰
  • تدوین اهداف و استراتژی های منابع انسانی
  • بازنگری و تدوین ضوابط و دستورالعمل ها و کتاب جامع قوانین و مقررات اداری و منابع انسانی
  • مدیریت فرایندهای منابع انسانی
  • استقرار نظام های انگیزشی و مبتنی بر عملکرد

 

 • مدیریت عملکرد کارکنان
  • طراحی سیستم ارزیابی عملکرد ۳۶۰ درجه
  • تدوین طرح های انگیزشی کارکنان با رویکرد های مالی و غیرمالی
  • تدوین پرسشنامه های استاندارد ارزیابی عملکرد
  • تهیه گزارشات بازخور با رویکرد توانمندسازی کارکنان

 

 • برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه
  • شناسایی و ورود فعالیتها و منابع در دسترس پروژه در نرم‌افزارهای کنترل پروژه
  • تعیین ساختار WBS و اختصاص منابع به فعالیتها و زمانبندی فعالیت
  • کنترل و بروز رسانی فعالیتهای پروژه و ارائه گزارش‌های پیشرفت به مدیریت

 

 • کارسنجی و زمان‌سنجی مشاغل:
  • مستندسازی روش‌های انجام کار و تعیین دامنه فعالیت‌ها
  • زمان‌سنجی به روش تخمین، Stop watch و سایر روش های استاندارد و متعارف
  • تعیین زمان استاندارد فعالیت ها
  • ارائه راهکارها و روش‌های ارتقای راندمان و سرعت انجام کار

 

 • تهیه طرح‌های توجیهی (BP) و مشاوره کارآفرینی:
  • تهیه طرح توجیهی با استفاده از نرم افزار کامفار
  • برآورد ظرفیت و انتخاب ماشین‌آلات، نیروی انسانی و طراحی استقرار ماشین‌آلات (Lay out)
  • طراحی فرایند تولید و بهینه‌سازی روش‌های تولید
  • مشاوره کارآفرینی و راهنمایی درخصوص الزامات قانونی، تکنولوژی، اقتصادی و نیروی انسانی مرتبط
  • مشاوره درخصوص دریافت تسهیلات بانکی مرتبط با پروژه های کارآفرینی

 

 • برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک
  • تدوین ارکان جهت ساز سازمان (بیانیه ماموریت، چشم انداز و ارزش ها)
  • تحلیل محیط بیرونی EFE و درونی IFE و ترسیم ماتریس های SWOT ، CPM ، Space ، BCG و QSPM
  • برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC)
  • ترجمه­ی اهداف در قالب مدل های کسب و کار و برنامه های عملیاتی
  • تدوین نظام ممیزی و پایش اهداف و برنامه های استراتژیک

 

 • برگزاری دوره‌ها و سمینارهای آموزشی:                                                                                                                                                                                                                            مدیریت بهره‌وری، بهره‌وری سرمایه، دوره جامع چرخه بهره‌وری، نیازسنجی و برنامه ریزی آموزش، مدیریت منابع انسانی، طبقه بندی مشاغل، مدیریت تولید، طراحی ساختارهای سازمانی، نظام پیشنهادات، اصول آراستگی سازمان «۵S»، کایزن، مدیریت آینده، مدیریت زمان، مدیریت پروژه، مدیریت زنجیره تامین، برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی استراتژیک، فرآیندگرایی و مدیریت فرآیند، مهندسی ارزش، بازاریابی و فروش، مدیریت و ارزیابی عملکرد، مدل‌های تعالی سازمانی، تجزیه و تحلیل صورت های مالی، مدیریت هزینه و قیمت تمام شده

 

 • توليد و بهره وري صنعتي:
  • تجـزيه و تحليل عمليات توليدي و طراحي سيستمهاي گردش عمليات
  • مهندسي فاكتورهاي انساني و ارگونومي
  • بررسي سيستم حمل و نقل مواد و محصول و طراحي بهترين تجهيزات حمل و نقل توليدي
  • ارزيابي بهره وري نيروي كار و توليد
  • طـراحـي سيستمهـاي بـرنـامه ريـزي، كنتـرل موجودي و كنترل توليد
  • طرح ریزی و اجرای تولید ناب در واحدهای صنعتی

 

 • مدیریت کیفیت، بهره‌وری و تعالی سازمانی:
  • طراحي سيستمهاي كنترل كيفيت
  • طـراحي، مستندسازي و استقرار سيستمهاي مديريت كيفيت سري ISO 9000
  • طراحي و اجرای نظام ۵S
  • مشاوره تعالی سازمانی شامل:
   • آموزش مدل تعالی سازمانی
   • پیگیری الزامات مدل تعالی
   • تدوین اظهارنامه تعالی
   • مشاوره خودارزیابی
   • تعریف پروژه های بهبود
    • طرح ریزی و اجرای سیستم CRM (مدیریت ارتباط با مشتری)
    • عارضه یابی جامع سازمانی و ارائه برنامه های بهبود

 

 • مدیریت فرایندها
  • احصاء فرایندهای سازمان براساس مدل های پورتر و APQC
  • ترسیم نقشه ارتباط فرایندها
  • تهیه و تدوین شناسنامه فرایندها
  • بازنگری و مهندسی فرایندها
  • ترسیم فلوچارت فرایندها
  • تدوین شاخص های ارزیابی فرایندها

ربع قرن فعالیت نتیجه اعتماد شما مشتریان عزیز به عنوان ذینفعان کلیدی شرکت بهسوصنعت بوده است. این تجربه ی ارزشمند و دانش متخصصین خود را در راستای تعالی بنگاه های اقتصادی به خدمت گرفته ایم تا همگام با شما در مسیر تعالی گام برداریم.