شرکت بهسوصنعت ارائه دهنده خدمات:

شرکت بهسوصنعت از پیشروان خدمات مدیریت و مشاوره صنعتی از سال 1372 فعالیت رسمی خود را در قالب ارائه خدمات مشاوره، تعالی سازمانی و انجام پروژه‌های صنعتی، طبقه بندی مشاغل و برگزاری دوره‌های آموزشی برای صنایع و سازمان‌های دولتی و خدماتی آغاز نمود. این شرکت مفتخر است که با بهره گیری از کارشناسان مجرب با سوابق علمی و تجربی مفید تا کنون در بیش از 1000 واحد تولیدی و خدماتی به ارائه خدمات مشاوره مدیریت در حوزه‌های مختلف منابع انسانی، طبقه بندی مشاغل، برنامه ریزی استراتژیک، تعالی سازمانی، مدیریت فرایندها و غیره پرداخته است.

30 سال فعالیت نتیجه اعتماد شما مشتریان عزیز به عنوان ذینفعان کلیدی شرکت بهسوصنعت بوده است. این تجربه‌ی ارزشمند و دانش متخصصین خود را در راستای تعالی بنگاه‌های اقتصادی به خدمت گرفته‌ایم تا همگام با شما در مسیر تعالی گام برداریم.

حـوزه فعالیـت‌های شرکت مشاهده سوابق

 • طراحی ساختار سازمانی
 • طراحی نظام جبران خدمات، سازماندهي و طبقه‌بندي مشاغل
 • بررسی شایستگی، استعدادیابی و توسعه سرمایه های انسانی
 • ارزیابی و عارضه یابی فرآیندهای منابع انسانی براساس مدل 34000 یا سایر مدل‌های تعالی منابع انسانی
 • استقرار سیستم مدیریت عملکرد سازمان و کارکنان
 • کارسنجی و زمان‌سنجی مشاغل
 • تهیه طرح‌های توجیهی و مشاوره کارآفرینی
 • برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک
 • برگزاری دوره‌ها و سمینارهای آموزشی
 • مدیریت کیفیت، بهره‌وری و تعالی سازمانی
 • مدیریت فرایندها
 • بررسی اهداف استراتژیک و فرآیندهای سازمانی
 • توجه به ابعاد محتوایی(اندازه سازمان، عمر سازمان، پارادایم ذهنی مدیران، تکنولوژی، محیط، استراتژی و اهداف کلان) و ساختاری(پیچیدگی، رسمیت و تمرکز) در طراحی چارت سازمانی
 • مطالعه تطیبقی چارت سازمانی با چارچوب طبقه بندی فرآیندهای APQC
 • الگو برداری از ساختار سازمان های پیشرو و مشابه در صنعت
 • توجه به شاخص‌های کمی و قابل اندازه‌گیری در طراحی ساختار شامل حیطه نظارت، پست های بلاتصدی، نسبت صف و ستاد، نسبت تعداد پست های مدیریتی به غیرمدیریتی و...
 • چابک سازی ساختار سازمانی و متناسب سازی لایه های سازمانی با توجه به اندازه سازمان
 • استفاده صحیح از واژگان(معاون، مدیر، رئیس، سرپرست، کارشناس، تکنسین، کارمند و کارگر) در ادبیات طراحی ساختار
 • غنی سازی مشاغل با رویکرد فرآیندگرایی در طراحی ساختار
 • طراحی نظام ارزیابی مشاغل، شاغل و عملکرد(3P و 4P)
 • مشاوره در زمينه سيستمهاي حقوق و دستمزد و نظام‌های پرداخت
 • تهيه ‌و اجراي ‌طرح هاي طبقه‌بندي ‌مشاغل ‌و اخذ تاییدیه از وزارت‌ تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل به روش تفکیک پست از شغل
 • طراحی نظام ارتقاء افقی کارکنان و مسیر پیشرفت شغلی
 • تدوین شرایط احراز و شایستگی های مورد نیاز مشاغل
 • تدوین شناسنامه جامع مشاغل شامل شرایط احراز، شرح وظایف، شاخص های ارزیابی عملکرد، شایستگی های مورد نیاز و آموزش های موردنیاز
 • تعریف شاخص های شناسایی مشاغل کلیدی سازمان
 • مدیریت استعداد شامل:
  • تدوین مدل و مؤلفه های شایستگی
  • طراحی مدل برای ارزیابی شایستگی های موردنیاز مشاغل سازمان
  • برگزاری کانون ارزیابی با هدف توسعه و یا انتصابات
  • تطبیق شایستگی های فردی با مشاغل سازمانی و تشکیل خزانه استعداد
 • آموزش مدل تعالی 34000 و یا سایر مدل های تعالی منابع انسانی
 • تکمیل کاربرگ های ارزیابی فرآیندهای مدل
 • امتیازدهی به فرآیندها و نگرش های منابع انسانی
 • تهیه گزارش عارضه یابی فرآیندها و نگرش های منابع انسانی
 • تعریف پروژه ها و اقدامات بهبود و ترسیم نقشه راه تعالی منابع انسانی
 • طراحی اهداف و شاخص های ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی
 • طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان
 • تدوین دستورالعمل جامع مدیریت عملکرد
 • آموزش سیستم مدیریت عملکرد و خطاهای ارزیابی
 • طراحی فرم های ارزیابی، توافقنامه عملکرد، کارنامه عملکرد و ثبت وقایع حساس
 • کارسنجی براساس فرم های FTE یا مبتنی بر فرآیندهای استاندارد
 • زمان‌سنجی به روش تخمین، Stop watch ، اجماع خبرگان و یا محاسبه میانگین
 • تعیین زمان استاندارد فعالیت ها
 • تعیین تعداد نیروی انسانی مورد نیاز در پست های سازمانی
 • تهیه طرح توجیهی با استفاده از نرم افزار کامفار
 • برآورد ظرفیت و انتخاب ماشین آلات، نیروی انسانی و طراحی استقرار ماشین آلات
 • طراحی فرایند تولید و بهینه سازی روشهای تولید
 • مشاوره کارآفرینی و راهنمایی درخصوص الزامات قانونی، تکنولوژی، اقتصادی و نیروی انسانی مرتبط
 • مشاوره درخصوص دریافت تسهیلات بانکی مرتبط با پروژه های کارآفرینی
 • تدوین ارکان جهت ساز سازمان (بیانیه ماموریت، چشم انداز و ارزش ها)
 • تحلیل محیط بیرونی EFE و درونی IFE و ترسیم ماتریس های SWOT ، CPM ، Space ، BCG و QSPM
 • برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC)
 • ترجمهی اهداف در قالب مدل های کسب و کار و برنامه های عملیاتی
 • تدوین نظام ممیزی و پایش اهداف و برنامه های استراتژیک
 • کارگاه آموزش ارزیابی و طبقه بندی مشاغل
 • کارگاه آموزشی طراحی چارت سازمانی
 • کارگاه آموزشی طراحی سیستم جامع جبران خدمات کارکنان مبتنی بر مدل 4P
 • کارگاه آموزشی آشنایی با قانون کار
 • کارگاه آموزشی طراحی سیستم جامع مدیریت عملکرد(سازمان، واحدها و کارکنان)
 • طـراحی، مستندسازی و استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت سری 9000 ISO
 • طراحی و اجرای نظام 5S
 • مشاوره و تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی شامل:
  • آموزش مدل تعالی سازمانی
  • پیگیری الزامات مدل تعالی
  • تدوین اظهارنامه تعالی
  • مشاوره خودارزیابی
  • تعریف پروژه های بهبود
  • عارضه یابی جامع سازمانی و ارائه برنامه های بهبود
 • احصاء فرایندهای سازمان براساس مدل های پورتر و APQC
 • ترسیم نقشه ارتباط فرایندها
 • تهیه و تدوین شناسنامه فرایندها
 • بازنگری و مهندسی فرایندها
 • ترسیم فلوچارت فرایندها
 • تدوین شاخص های ارزیابی فرایندها

گالـری تصـاویر

اعضـای تیــم

احمد اثنی عشری

احـمد اثنـی عشـری

رئـیس هیـت مدیره

سوابق اجرایی:

 • عضو هیات های حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان (7 دوره)
 • عضو هیئت تجدید نظر در سازمان تامین اجتماعی
 • عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان
 • مدیر مسئول ماهنامه صنعت و کارآفرینی
 • رئـیس انجمن کارشناسان طبقه بندی مشاغل
 • عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران
 • عضو انجمن کارشناسان بهره‌وری ایران
 • عضو کمیته علمی و ارزیاب ارشد جایزه ملی تعالی سازمانی
محمد اثنی عشری

محمـد اثنـی عشـری

مدیـر عامـل
امیر اثنی عشری

امیـر اثنـی عشـری

عضـو هیـت مدیـره
موسی عالمی

موسـی عالمی

کارشنـاس فنـاوری اطلاعـات

تمـاس بـا مـا

آدرس: مشهد: بلوار جانباز – بین جانباز 1 و 3 – برج آسمان – طبقه سوم – واحد C

تلفن: 05137653971-3

دورنویس: 05137653971-4

تهران - تلفکس: 02188531196-8

پست الکترونیکی: behsoo@yahoo.com